Εκθέσεις

Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών “Anuga”

Η εταιρεία μας θέλοντας να εξελίσεται και να ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα μηχανήματα γάλακτος, θα επισκεφτεί τη ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ “ANUGA”, στη Κολωνία γερμανίας στις 26/3/12 εως 29/3/12.

Επίσης θα έχουμε ενημέρωση στα κενρικά της “FESTO” και επισκέψεις σε μεγάλα τυροκομεία και εργοστάσια παραγωγής μηχανημάτων γάλακτος και τυροκομείας.